Top Uploader Tuần 38 - 2018 (17/09/2018 - 23/09/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 280 5,396 8,196
2 Hangsuutamne 1 37 113 4,152 5,324
3 coduocgidau 0 0 74 1,864 2,604
4 tuTCM33 68 1,987 0 0 2,327
5 datmahamchoi 0 0 94 1,322 2,262
6 0joro0 79 1,507 0 0 1,902
7 LoriYagami 254 23 0 0 1,293
8 Nhat tan 528 41 834 0 0 1,039
9 hungdaita 16 924 0 0 1,004
10 linhdb 0 0 22 746 966
11 kphong07 0 0 24 692 932
12 tusontay 0 0 14 516 656
13 Demix 125 7 0 0 632
14 thang_taynam 8 522 1 18 590
15 rafaqatkiani007 110 21 0 0 571
16 trilnh 19 441 0 0 536
17 dangkhoa1998 0 0 9 358 448
18 chieudem 6 392 0 0 422
19 Emperor2011 72 2 0 0 362
20 topphimhd 54 22 0 0 292
21 thien my 29 117 0 0 262
22 zinzuno 7 211 0 0 246
23 garunggp 2 233 0 0 243
24 v0minh 22 72 0 0 182
25 truongvoky1709 32 12 0 0 172
26 vietdungnb 1 149 0 0 154
27 nam_tra 0 0 4 112 152
28 SGPKID 1 130 0 0 135
29 liemvn2212 3 118 0 0 133
30 Izumitaro 0 0 2 110 130