Top Uploader Tuần 18 - 2018 (30/04/2018 - 06/05/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 27 5,221 0 0 5,356
2 duongtr46 0 0 21 2,678 2,888
3 vudai01 75 1,672 0 0 2,047
4 Tommy2304 6 336 26 790 1,416
5 coduocgidau 3 171 20 942 1,328
6 0joro0 13 1,143 0 0 1,208
7 trilnh 16 976 0 0 1,056
8 LoriYagami 181 6 0 0 911
9 zinzuno 28 740 0 0 880
10 namise 0 0 13 638 768
11 tuTCM33 17 514 0 0 599
12 Demix 101 0 0 0 505
13 huedilinh 0 0 16 328 488
14 Emperor2011 96 1 0 0 481
15 coti 1 173 2 122 320
16 freeinternettv 9 255 0 0 300
17 thang_taynam 9 241 0 0 286
18 Vung Lay 8 212 0 0 252
19 dongkhoa70 0 0 19 56 246
20 divenoixa911 0 0 4 176 216
21 mrbenhien 7 178 0 0 213
22 tusontay 0 0 3 174 204
23 v0minh 19 96 0 0 191
24 datmahamchoi 0 0 2 144 164
25 hanhnk 1 124 1 14 153
26 ghien69 0 0 2 122 142
27 pb421back 28 0 0 0 140
28 lamngocphu 17 48 0 0 133
29 BollyCorner 25 3 0 0 128
30 hbinhlove2003 21 13 0 0 118