Top Uploader Tuần 52 - 2018 (24/12/2018 - 30/12/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 21 1,706 0 0 1,811
2 0joro0 39 1,140 0 0 1,335
3 LoriYagami 222 4 0 0 1,114
4 coduocgidau 2 34 21 848 1,102
5 kphong07 0 0 22 696 916
6 tamquocgia94 0 0 31 436 746
7 Emperor2011 143 4 0 0 719
8 tuTCM33 31 502 0 0 657
9 Hangsuutamne 9 286 8 242 653
10 trilnh 22 517 0 0 627
11 hanhnk 6 35 9 436 591
12 Demix 114 13 0 0 583
13 rafaqatkiani007 110 7 0 0 557
14 thanhnguyen18986 0 0 24 304 544
15 catchu 0 0 2 452 472
16 adm820 40 221 0 0 421
17 ragodzarac 82 5 0 0 415
18 tuanq_82 63 3 0 0 318
19 it-hanguyen 0 0 16 142 302
20 cubine 0 0 6 234 294
21 chieudem 7 258 0 0 293
22 CaptainTsubasa 49 0 0 0 245
23 TVBFFVNLT 4 183 0 0 203
24 thanhtungqng 2 182 0 0 192
25 langthangvn33 0 0 1 178 188
26 Vung Lay 7 149 0 0 184
27 denecius 29 0 0 0 145
28 leutrunghieu1993 8 104 0 0 144
29 princephuc 10 63 0 0 113
30 windsssong 21 0 0 0 105