Top Uploader Tuần 03 - 2018 (15/01/2018 - 21/01/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 22 4,128 4,348
2 coduocgidau 4 389 39 2,778 3,577
3 Tommy2304 4 196 53 2,644 3,390
4 hungdaita 35 3,174 0 0 3,349
5 LoriYagami 231 7 0 0 1,162
6 tuTCM33 46 910 0 0 1,140
7 phanbaolocninh 0 0 22 794 1,014
8 tencha276 19 684 0 0 779
9 coti 4 629 2 84 753
10 Emperor2011 87 3 0 0 438
11 datmahamchoi 0 0 5 380 430
12 ahuyblog 19 310 0 0 405
13 motphim2018 11 348 0 0 403
14 kphong07 0 0 5 226 276
15 mrbenhien 11 216 0 0 271
16 trilnh 8 224 0 0 264
17 liemvn2212 12 172 0 0 232
18 vnltue 0 0 1 220 230
19 nghitran 0 0 6 150 210
20 ghien69 0 0 3 162 192
21 nhutthanh22 5 127 0 0 152
22 zinzuno 6 121 0 0 151
23 contrucstion 17 66 0 0 151
24 BollyCorner 25 1 0 0 126
25 tusontay 0 0 1 112 122
26 princephuc 9 64 0 0 109
27 MXMAS 2 17 4 36 103
28 thanhtungqng 1 97 0 0 102
29 bobcat_anh 3 65 0 0 80
30 nkt198 0 0 3 48 78