Top Uploader Tuần 17 - 2018 (23/04/2018 - 29/04/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 duongtr46 0 0 26 3,130 3,390
2 Tommy2304 5 164 61 2,404 3,203
3 hungdaita 33 2,298 0 0 2,463
4 tuTCM33 30 937 0 0 1,087
5 LoriYagami 202 5 0 0 1,015
6 vudai01 38 608 0 0 798
7 0joro0 13 623 0 0 688
8 zinzuno 25 544 0 0 669
9 thang_taynam 23 471 1 12 608
10 trilnh 14 380 0 0 450
11 divenoixa911 0 0 7 376 446
12 coduocgidau 1 19 5 186 260
13 v0minh 24 119 0 0 239
14 Tho2008 6 131 0 0 161
15 adm820 10 106 0 0 156
16 tinhtevn 5 126 0 0 151
17 vnltue 0 0 2 128 148
18 hbinhlove2003 21 41 0 0 146
19 Vũ Công Thưởng 19 46 0 0 141
20 freeinternettv 4 117 0 0 137
21 mrbenhien 5 97 0 0 122
22 haian145 0 0 1 100 110
23 langthangvn33 0 0 1 94 104
24 dongkhoa70 0 0 8 14 94
25 mdriver2008 14 24 0 0 94
26 Vung Lay 5 64 0 0 89
27 tusontay 0 0 2 68 88
28 Vũ Anh Quân 1 83 0 0 88
29 MXMAS 8 46 0 0 86
30 liemvn2212 3 58 0 0 73