Top Uploader Tuần 50 - 2018 (10/12/2018 - 16/12/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 27 2,251 0 0 2,386
2 0joro0 67 1,430 0 0 1,765
3 LoriYagami 299 1 0 0 1,496
4 tusontay 0 0 19 1,144 1,334
5 tuTCM33 51 1,062 0 0 1,317
6 coduocgidau 6 53 27 756 1,109
7 denecius 164 4 0 0 824
8 Hangsuutamne 0 0 24 440 680
9 rafaqatkiani007 127 4 0 0 639
10 tuanq_82 96 0 0 0 480
11 Demix 91 8 0 0 463
12 chabi 17 249 2 58 412
13 kphong07 0 0 4 370 410
14 leutrunghieu1993 16 316 0 0 396
15 it-hanguyen 0 0 21 144 354
16 chieudem 10 286 0 0 336
17 trilnh 10 232 0 0 282
18 thanhtungqng 4 262 0 0 282
19 adm820 24 108 1 6 244
20 ragodzarac 46 2 0 0 232
21 thanhnguyen18986 0 0 7 142 212
22 lktpro2018 6 181 0 0 211
23 BollyCorner 40 3 0 0 203
24 thang_taynam 3 166 0 0 181
25 Tommy2304 4 62 4 56 178
26 hbinhlove2003 12 102 0 0 162
27 hanhnk 0 0 5 96 146
28 kennyminh 0 0 3 116 146
29 tamquocgia94 0 0 3 110 140
30 jockers 28 0 0 0 140