Top Uploader Tuần 36 - 2018 (03/09/2018 - 09/09/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 294 5,492 8,432
2 coduocgidau 22 410 72 1,692 2,932
3 hungdaita 18 2,429 0 0 2,519
4 kphong07 0 0 28 1,494 1,774
5 Hangsuutamne 13 351 51 800 1,726
6 tuTCM33 61 1,404 0 0 1,709
7 LoriYagami 299 1 0 0 1,496
8 0joro0 22 1,037 0 0 1,147
9 datmahamchoi 0 0 23 500 730
10 trilnh 21 452 0 0 557
11 tusontay 0 0 12 388 508
12 Emperor2011 99 0 0 0 495
13 linhdb 0 0 10 292 392
14 ghien69 0 0 7 306 376
15 tuanq_82 72 4 0 0 364
16 topphimhd 69 5 0 0 350
17 chieudem 3 311 0 0 326
18 vnltue 0 0 5 260 310
19 rafaqatkiani007 61 3 0 0 308
20 zinzuno 6 266 0 0 296
21 thang_taynam 5 231 0 0 256
22 v0minh 20 90 0 0 190
23 tinhtevn 1 170 0 0 175
24 MXMAS 6 124 0 0 154
25 BollyCorner 26 6 0 0 136
26 liemvn2212 4 111 0 0 131
27 lamthuyvan87 2 105 0 0 115
28 adm820 7 79 0 0 114
29 ahuyblog 5 88 0 0 113
30 nhonzin 19 5 0 0 100