Top Uploader Tuần 33 - 2018 (13/08/2018 - 19/08/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 Devil_Woman 0 0 320 10,394 13,594
2 Hangsuutamne 50 110 61 1,574 2,544
3 coduocgidau 15 58 81 1,496 2,439
4 tuTCM33 36 1,283 0 0 1,463
5 LoriYagami 229 11 0 0 1,156
6 Emperor2011 227 3 0 0 1,138
7 linhdb 0 0 20 870 1,070
8 kphong07 0 0 17 834 1,004
9 hungdaita 7 900 0 0 935
10 0joro0 12 608 0 0 668
11 trilnh 13 405 0 0 470
12 nghitran 0 0 10 366 466
13 topphimhd 88 8 0 0 448
14 huedilinh 0 0 7 290 360
15 chieudem 4 140 5 136 346
16 tuanq_82 67 1 0 0 336
17 dongkhoa70 0 0 9 220 310
18 vnltue 0 0 7 240 310
19 datmahamchoi 0 0 12 168 288
20 thang_taynam 5 256 0 0 281
21 v0minh 24 141 0 0 261
22 tusontay 0 0 2 220 240
23 Demix 44 1 0 0 221
24 bobbyben87 5 129 0 0 154
25 bobotony 7 113 0 0 148
26 ghien69 0 0 3 116 146
27 tammoto 13 62 0 0 127
28 tinhtevn 3 106 0 0 121
29 duongminhngau 3 102 0 0 117
30 adm820 6 72 0 0 102