Top Uploader Tuần 47 - 2018 (19/11/2018 - 25/11/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 tuTCM33 49 1,238 0 0 1,483
2 LoriYagami 283 5 0 0 1,420
3 kphong07 0 0 29 1,126 1,416
4 hungdaita 16 1,126 0 0 1,206
5 Hangsuutamne 0 0 19 806 996
6 tamquocgia94 0 0 44 532 972
7 chabi 10 98 12 346 614
8 linhdb 0 0 17 444 614
9 0joro0 18 427 0 0 517
10 coduocgidau 0 0 8 430 510
11 it-hanguyen 0 0 31 108 418
12 thang_taynam 8 366 0 0 406
13 rafaqatkiani007 73 3 0 0 368
14 zinzuno 10 298 0 0 348
15 trilnh 7 236 0 0 271
16 denecius 52 3 0 0 263
17 soi900 3 239 0 0 254
18 cubine 0 0 3 206 236
19 Demix 45 4 0 0 229
20 Emperor2011 45 0 0 0 225
21 nhonzin 42 11 0 0 221
22 kennyminh 0 0 9 116 206
23 ragodzarac 40 2 0 0 202
24 leutrunghieu1993 6 166 0 0 196
25 chieudem 4 138 0 0 158
26 tuanq_82 28 2 0 0 142
27 phat1233 10 84 0 0 134
28 windssongggg 25 0 0 0 125
29 neoquiller 3 95 0 0 110
30 datmahamchoi 0 0 1 92 102