Top Uploader Tuần 24 - 2018 (11/06/2018 - 17/06/2018)

STT Thành viên Phim Nhạc Tổng điểm
Số bài (x5) Cảm ơn Số bài (x10) Cảm ơn (x2)
1 hungdaita 35 2,391 0 0 2,566
2 duongtr46 0 0 31 1,962 2,272
3 Hangsuutamne 17 156 71 1,206 2,157
4 coduocgidau 1 2 26 964 1,231
5 0joro0 43 892 0 0 1,107
6 Emperor2011 191 2 0 0 957
7 LoriYagami 184 0 0 0 920
8 chieudem 9 637 0 0 682
9 kphong07 0 0 11 558 668
10 tuTCM33 27 521 0 0 656
11 trilnh 29 507 0 0 652
12 bobbyben87 14 472 0 0 542
13 nghitran 0 0 8 362 442
14 Demix 82 0 0 0 410
15 zinzuno 11 254 0 0 309
16 langthangvn33 0 0 1 202 212
17 Tommy2304 2 10 12 70 210
18 letloveme 38 0 0 0 190
19 nkt198 1 11 4 110 166
20 legendisalive 1 149 0 0 154
21 v0minh 18 63 0 0 153
22 Qrays34 0 0 3 116 146
23 combuomxinh 1 133 0 0 138
24 camngoc1986 7 96 0 0 131
25 thang_taynam 2 96 2 2 128
26 huedilinh 0 0 4 84 124
27 sodep 21 1 0 0 106
28 kphung1978 1 93 0 0 98
29 bobotony 2 85 0 0 95
30 windssongggg 18 2 0 0 92